இருளும் வெளிச்சமும்

பெரும் சூனியத்தின் மத்தியில்

இருளுக்கு ஏன் இருளென்று பெயர் வந்தது

அது இருளாக இருப்பதால் அப்படி ஒரு  பெயர்

விசித்திரமான பெயர்

இருளுக்குள் ஒரு வெளிச்சமும் வெளிச்சத்திற்குள் ஒரு இருளும் இருக்கிறதே

அது அப்படித்தான். இருள் என்பதே ஒரு வெளிச்சம். வெளிச்சம் என்பதே ஒரு இருள்.

ஏன் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று மறைத்துக் கொள்கிறது

இல்லை…நம்மை முன்னகர்த்துகிறது அது. எதையும் எதுவாலும் மறைத்துக் கொள்ள முடியாது.

எல்லாம் அதுவாகவே காட்சியளிக்கிறது

அதனிடம் உரையாட நீ பயம் கொள்கிறாய்

இல்லை நான் வெளிச்சத்தை மட்டுமே தேடுகிறேன்

அது உன்னால் முடியாது. இருளற்ற வெளிச்சம் பிரபஞ்சத்தில் இல்லை.

யாவரும் தூய்மையற்றவர்கள் தானா?

இருள் என்பதும் தூய்மையே. தூய்மையான இருள் அதனிடம் இருந்து எதையும் உன்னால் கண்டுகொள்ள முடிவதில்லை

கவிதை ஒன்று எழுதுகிறேன்

வேண்டாம் எழுதாதே.

இல்லை எழுதுவேன்

நீயே அழகான கவிதைக்குள் தான் இருக்கிறாய். இருள் என்பது ஒரு கவிதை

கவிதை சொல்லும் கவிதை எழுதுகிறேன்

அதன் உரையாடல் கேட்கிறதா உனக்கு

ஆமாம் தெளிவாக கேட்கிறது. எனக்காக கவிதைகள் சொல்கிறது

இரு உரையாடலும் கேட்கிறதா

இல்லை ஒன்று தான். இரு . ஆமாம் இரண்டு

இருளும் வெளிச்சமும் உரையாடுகிறது

ஆமாம். எனக்கான கவிதைகள். நான் எழுதுகிறேன். எழுதிக்கொண்டே இருக்கிறேன்

நீ எழுதுவது யாருடைய கவிதைகள்?

இருவடைய வார்த்தைகளையும் எழுதுகிறேன். முழுமையடைகிறது

என் கவிதைகள் இரண்டுமானாலது

நானும் அப்படியே

இருளும் வெளிச்சமும் நானும், நானும் இருளும் வெளிச்சமும், இருளும் நானும் வெளிச்சமும் நானும், இருளும் வெளிச்சமும், நான், இருளும் நானும் இருளும் நானும் இருளும் நானும், வெளிச்சமும் நானும் வெளிச்சமும் நானும் வெளிச்சமும் நானும், நானும் வெளிச்சமும் இருளும், நான் மட்டும் இல்லை இருளும் வெளிச்சமும், நானும் நானும் இருளும் இருளும், வெளிச்சமும் வெளிச்சமும் நானும் நானும், இருளும் வெளிச்சமும் – நான்.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s