அம்மாவின் தோழிகள்

அம்மாவின் தோழிகள்


proudly-south-african-women1-marietjie-henning

அந்தப் பச்சை நிற டைரியில் தான்
கையெழுத்திட்ட வாழ்த்துகளோடு எத்தனை பெயர்கள்

அனைவரையும் தொலைத்து விட்டாள்
திருமணத்தின் பொழுது
நான் பிறந்த பொழுது
தங்கையை பள்ளியில் சேர்க்கும் பொழுது
எங்களோடு விளையாடிய பொழுது
அப்பாவிடம் தோழிகளை சந்திக்க அனுமதி கேட்ட பொழுது
அனுமதி மறுக்கப்பட்ட பொழுது
இப்படியாக வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும்
ஒவ்வொருவராக தொலைத்து விட்டாள்
அவர்களும் அவர்களுக்கான வாழ்க்கையில்
அம்மாவை எங்கோ தொலைத்து விட்டார்கள்
அம்மாவிற்கு தோழிகளே இல்லை.ஓவியம் :  Marietjie Henning

 

 

Advertisements

One thought on “அம்மாவின் தோழிகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s