அது

அது :


 

yangcao_art-14

ஒரு சிறு பூனைக்குட்டி போல அது வந்து சேர்ந்தது என்னிடம்
வருடக் கணக்காக நானே வளர்த்தேன்
திடீரென ஓர் இரவின் இருட்டில்
பொசு பொசுவென மயிர்கள் வளர்ந்து
முகமெல்லாம் பற்கள் முளைத்த கொடூரனாகி நின்றது
கடுங்குளிர் போல் உடலெங்கும் அப்பிக் கொண்டது
பிசு பிசுத்துப் போனேன்
தூக்கத்தை எல்லாம் தின்று தீர்த்தது
என் உருவம் கொண்டு என்னையே அச்சுறுத்தியது
என் அத்தனை உரையாடல்களையும் அதுவே எடுத்துக் கொண்டது
என்னுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் அதுவாகவே உருமாற்றிக் கொண்டது
எங்கும் பின் தொடர்ந்தது
நிறங்களற்ற தனிமைக்குள் ஒளிந்து கொண்டேன்
தனிமை முழுவதும் அதன் இருப்பின் அடர்த்தி
ஓர் மூலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு
என்னையே உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது எதுவும் பேசாமல்
முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்துக் கொள்ள காத்துக்கொண்டு

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s