இந்தியாவின் மகள் – சமூகத்திற்கு சொல்லும் செய்தி

கடந்த 2௦12 தில்லியில் நடந்த நிர்பயா சம்பவத்தின் ஆவணப்படம் தான் இந்தியாவின் மகள் (India’s Daughter). இப்படம் இந்தியாவின் கலாச்சாரம் எனக் கட்டமைக்கப் பட்ட ஆணாதிக்கச் சமூகத்தையும், சமநிலையற்ற இந்தியாவின் வளர்ச்சியையும் விவாதத்திற்குள் எடுத்துச் செல்கிறது. இன்றைய அரசாங்கம் இது நமது கலாச்சாரத்திற்கு எதிரானது என படத்திற்கு தடை விதித்திருக்கிறது. அத்தடைகளையும் மீறி பிபிசி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு,

Continue reading “இந்தியாவின் மகள் – சமூகத்திற்கு சொல்லும் செய்தி”

Advertisements